Overslaan en naar de inhoud gaan

Natriumbicarbonaat in kuilvoerdiëten bij rundvee

Padova University, Mario Bonsembiante  - Gian Maria Chiericato - Luigi Gallo

Onderwerp: onderzoek naar de effecten van het al dan niet toedienen van Bicar®Z in twee verschillende diëten

De proef onderzocht de effecten van twee verschillende diëten op de groeisnelheid van rundvee.

 

Onderzoeksopzet: de dosis Bicar®Z opdrijven tot 200 g of 300 g

De proef werd uitgevoerd in 1992 bij 115 Poolse zwartgevlekte kalveren met een gemiddeld gewicht van 368,5 ± 31,2 kg bij aanvang. De proef liep door totdat de kalveren een levend gewicht van 500 kg bereikten.

Naast het referentiedieet kregen de dieren tijdens de eerste 55 dagen van het experiment ook een dosis van 200 g Bicar®Z per dier per dag.

In de tweede fase van het onderzoek werd de hoeveelheid Bicar®Z verhoogd tot 300 g.

 

Resultaten: hoger verbruik van droge stof en energie

Aan het einde van het experiment leidde het dieet met supplement tot een significant hoger verbruik van zowel droge stof (10,64 vs. 9,78 kg per dag) als energie (10,31 vs. 8,47 VEV per dag), met tevens een hogere groeisnelheid tot gevolg (1,348 vs. 1,199 g per dag).
In het tweede deel van het experiment waren de temperatuur en de luchtvochtigheid bijzonder hoog. De toediening van natriumbicarbonaat leidde hier tot een 10% snellere groei (1,165 vs. 1,059 g per dag)

 

Conclusie: wat leren we uit dit onderzoek?

Dieet met 200-300 g/dier/dag 

  • Verbruik van droge stof: +8,8% (van 9,78 tot 10,64 kg/dag)
  • Groeisnelheid: +12% (van 1,199 tot 1,348 g/dag)
  • Tijdens de hitteperiode steeg de groeisnelheid met 10% (van 1,059 tot 1,165)