Overslaan en naar de inhoud gaan
BicarZ for ruminants - sodium bicarbonate for animal nutrition

Bereken het risiko op acidose van uw koeien

Gebruik het online rekenapparaat om de juiste dosering natriumbicarbonaat voor uw rantsoenen te bepalen

Gebruik ons rekenapparaat om de juiste Bicar®Z-dosering te berekenen voor het rantsoen van uw koeien

De fysisch-chemische kenmerken van het rantsoen (effectieve vezels, hoeveelheid en type zetmeel, verhouding voederconcentraat, aanwezigheid van kuilvoer, temperatuur, seizoen, enz.) hebben, rechtstreeks of door een combinatie van effecten, invloed op het vermogen van het dier om de pH-waarde van de pens, de intestinale stromen van pensmetabolieten en de pH van de mest te reguleren en binnen het fysiologische bereik te houden.

Overtollige pensmetabolieten en de opname van melkzuur met opgeslagen voedsel leiden tot wat ruminale acidose wordt genoemd die in veel gevallen een toestand van subklinische ruminale acidose ten gevolge heeft, met een daaruit voortvloeiende vermindering van de efficiëntie van de pens, vooral in de zomer.

Dit rekenapparaat, dat is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut voor Voedings- en Levensmiddelenwetenschappen - Faculteit Landbouw-, Levensmiddelen- en Milieuwetenschappen van de Katholieke Universiteit Sacro Cuore van Piacenza, helpt u de juiste hoeveelheid natriumbicarbonaat te bepalen die u aan uw rantsoen moet toevoegen. 

Dit is een model voor het berekenen van de aanbevolen en noodzakelijke hoeveelheid buffer (natriumbicarbonaat) als functie van de vastgestelde rantsoeneringsparameters. De berekening is gebaseerd op vergelijkingen en algoritmen die zijn ontleend aan een gespecialiseerde bibliografie en kan derhalve worden beschouwd als een nuttig instrument om toezicht te houden op het risico van acidose, zodat dit beter kan worden beheerst, mede dankzij de integratie van bufferstoffen. De ingevoerde waarden zijn standaard voor Italiaans voer.

De verkregen resultaten zijn gebaseerd op vergelijkingen en algoritmen uit de gespecialiseerde literatuur; deze kunnen daarom worden beschouwd als een nuttig hulpmiddel voor het berekenen van de juiste Bicar®Z-dosering voor uw rantsoen, met als enige doel een ruwe indicatie te geven en zonder op enigerlei wijze het advies van de dierenarts te willen vervangen en/of integreren.