Overslaan en naar de inhoud gaan

Calculators

Wat is de aanbevolen dagelijkse dosis Bicar®Z? Wat is de ideale KAV- en EB-waarde voor het rantsoen van uw dieren? Bereken het met onze calculators.

Gebruik onze calculators om de juiste BicarⓇZ-dosering te vinden voor een optimaal zuur-base-evenwicht van uw dieren

De kationen-anionenbalans van de voeding (dietary cation-anion balance, DCAB) is een indicator van het effect van een voeder of dieet op de zuur-basehomeostase van het dier. Voeders die rijk zijn aan alkalische elementen (vooral K) hebben de neiging om de metabole alkalose te verhogen. Een van de biochemische parameters van metabole alkalinisatie is een pH-waarde van de urine boven de 8.

Een negatieve DCAB veroorzaakt metabole acidose. Dit wordt met name gekenmerkt door een pH-waarde van de urine lager dan 7,5. Metabole acidose is een pathologische aandoening die onder andere leidt tot verminderde opname en aanzienlijk calciumverlies via de urine.

Om een goede balans te bereiken, is het belangrijk om de kationen-anionenbalans van de voeding van het voederrantsoen te berekenen, waarbij de milli-equivalenten van positief geladen kationen (natrium en kalium) moeten worden afgetrokken van de negatief geladen anionen (zwavel en chloor).

Gebruik de kationen- en anionencalculator om de kationen-anionenbalans van de voeding van uw herkauwers te berekenen.

 

Pensverzuring voorkomen

De fysisch-chemische eigenschappen van het voederrantsoen beïnvloeden, rechtstreeks of door gecombineerde effecten, het vermogen van de herkauwer om de pH-waarde van de pens, de darmstromen van pensmetabolieten en de pH van de feces binnen het fysiologische bereik te reguleren en te houden,

Overtollige pensmetabolieten en de opname van melkzuur met opgeslagen voedsel vormen wat pensacidose wordt genoemd met als gevolg een verminderde efficiëntie van de pens, vooral tijdens de zomer.

Gebruik de acidose-calculator om de juiste hoeveelheid natriumbicarbonaat aan uw rantsoen toe te voegen.

 

Elektrolytenbalans

Net als mensen gebruiken dieren mineralen (zoals natrium, kalium, chloride, calcium en magnesium) om de fysisch-chemische parameters van hun organisme te reguleren, in het bijzonder het zuur-base-evenwicht. Het zijn vitale elementen omdat ze de circulatie van voedingsstoffen in de cellen en de afvoer van afvalstoffen vergemakkelijken. Het evenwicht tussen positief en negatief geladen ionen is essentieel. Als het evenwicht verstoord is, kunnen dieren met verschillende problemen te maken krijgen.

Door de elektrolytenbalans van het voer (natrium, kalium en chloride) te berekenen, is het mogelijk om te zien of het rantsoen overeenkomt met de ideale waarden. Een rantsoen waarvan de elektrolytenbalans te laag is, kan effectief worden gecorrigeerd door Bicar®Z toe te voegen.

Met behulp van een formule kan de elektrolytenbalans worden berekend, en daarmee de dosis Bicar®Z die aan het rantsoen moet worden toegevoegd.

 

Hoe gebruikt u Bicar®Z

De dagelijkse dosering van Bicar®Z moet worden aangepast aan de fysiologische behoeften van de dieren, afhankelijk van hun ontwikkelingsstadium en de klimatologische omstandigheden.