Overslaan en naar de inhoud gaan
BicarZ for pigs

Bicar®Z voor varkens

Een eenvoudige manier om een betere groei en GDG bij varkens te halen en gezondheidsproblemen door een rijk dieet te voorkomen

BicarZ for pigs-swine

Stabiele maar bedreigde varkensteelt

Vandaag staat u in de varkensvleessector meer dan ooit voor heel wat onzekerheden en uitdagingen: internationale markt, gezondheidscrisissen, sociale druk. Er zijn oplossingen die u daarbij helpen, zoals rekening houden met het welzijn van uw dieren, efficiënt investeren, energie besparen en de voeding optimaliseren. De elektrolytenbalans speelt een belangrijke rol in deze aanpak en Bicar®Z helpt u die balans te optimaliseren.

 

 

Waarom moet u Bicar®Z voor varkens gebruiken?  

De varkens groeien sneller, met vlees van betere kwaliteit

Een hogere gemiddelde dagelijkse gewichtstoename (GDG)

In de meeste proeven zorgde Bicar®Z ervoor dat de varkens meer voer opnamen. Zeugen die Bicar®Z krijgen, houden hun melkproductie op peil, zodat de biggen aanzienlijk minder gewicht verliezen op het einde van de lactatie.

Tekstblok met getuigenissen - In 2012 voerde het Belgische Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) proeven uit bij varkens tijdens het afmesten. Wanneer 0,5% Bicar®Z werd toegevoegd aan het rantsoen, namen de varkens 7,7% meer voedsel op en was hun gemiddelde dagelijkse gewichtstoename 5,3% tot 8,3% hoger. 

De vleeskwaliteit verbeteren

Bicar®Z helpt de classificatie en kwaliteit van het karkas te verbeteren: het spiergehalte stijgt doordat de spierdikte toeneemt en de vetlaag afneemt.

Het vlees wordt ook malser en sappiger wanneer voor de slacht Bicar®Z wordt toegevoegd aan het drinkwater, zonder dat dit de smaak of kleur van het vlees wijzigt.
 

Bicar®Z voorkomt gezondheidsproblemen door een rijk dieet

BicarZ for pigs-swine-piglets

Varkensvoer is bijzonder goed geoptimaliseerd maar energierijk, waardoor het de zuur-basebalans kan verstoren.

Dat kan leiden tot metabole acidose, gekenmerkt door een lage bloed-pH en nefast voor de voederefficiëntie (lagere gemiddelde dagelijkse gewichtstoename of GDG). Dit kan de gezondheid van de dieren in het gedrang brengen. Varkens gaan bijvoorbeeld minder goed presteren en krijgen last van maag- en darmzweren of spier- en skeletaandoeningen (kreupelheid, osteochondrose).
 

Een natuurlijke buffer om verzuring en hittestress bij varkens te voorkomen

Net als bij herkauwers en pluimvee maakt hoogwaardige, energierijke voeding varkens vatbaar voor een verstoorde zuur-basebalans en in het bijzonder voor metabole acidose. 

Ze zijn ook gevoelig voor hoge temperaturen die vaak tot hittestress leiden, met als gevolg: 

  • Een hogere lichaamstemperatuur, 
  • Een snellere ademhaling, waardoor het bicarbonaatgehalte in het bloed daalt, 
  • Aanzienlijk natriumverlies via de urinewegen,
  • Lagere prestaties (groei, voederefficiëntie, melkproductie en vruchtbaarheid bij zeugen).    

Meer informatie over hittestress    

Dankzij het bufferende vermogen van bicarbonaat helpt Bicar®Z metabole acidose en hittestress bij varkens te bestrijden. Het is ook een zuivere bron van chloorvrij natrium om natriumverliezen doeltreffend te compenseren.

Efficiëntere voortplanting 

Bicar®Z verhoogt de overlevingskans van biggen en verkort de voortplantingscyclus.