Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Invoering

Solvay waardeert uw interesse in zijn producten en diensten en uw bezoek aan onze websites. De Solvay-groep (“wij”) hecht veel belang aan het behoud van uw privacy wanneer u onze websites bezoekt en wij willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens uw bezoek. De bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt waar wij tijdens onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht aan besteden. Wij zullen er alles aan doen om te garanderen dat de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk blijven en alleen worden gebruikt voor de hier beschreven doeleinden. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, worden door ons verwerkt volgens de wettelijke bepalingen die gelden voor de landen waarin de websites worden onderhouden. Bovendien heeft dit privacybeleid ook betrekking op de verwerking van gegevens van klanten en partners, die voor Solvay in het hele bedrijf van toepassing is. De website van Solvay kan echter links bevatten naar andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. Van onze kant streven wij naar het respect van uw privacy en uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid (hierna “beleid” genoemd) beschrijft de persoonlijke gegevens die worden verzameld of gegenereerd en verwerkt wanneer u de websites van Solvay gebruikt (hierna “websites” genoemd). Enkele voorbeelden van dergelijke websites kunnen onze bedrijfswebsite solvay.com of onze lokale website zijnSolvay.fr en Solvay.de. Dit beleid beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u onze websites gebruikt en hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd. Ook wordt uitgelegd welke keuzes u kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen bij vragen, verzoeken of klachten.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Solvay-entiteit die primair verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op de website(s) worden verzameld, is Solvay S.A.
Solvay S.A. kan uw verzoek delen met de betreffende Solvay-filiaal(en) van de Solvay-groep, die de in dit beleid beschreven principes zullen naleven en u te zijner tijd zullen informeren over hun identiteit.

 

Welke gegevens verzamelen wij en wanneer?

Wij vragen u om bepaalde persoonsgegevens om u de door u gevraagde producten of diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld wanneer u een bestelling verlengt, informatie aanvraagt, een account aanmaakt, u abonneert op onze nieuwsbrieven of interactie heeft met onze websites. Deze persoonlijke gegevens omvatten uw:

  • Contactgegevens, waaronder uw voornaam, achternaam, e-mailadres, organisatie, rol, telefoonnummer en fysiek adres;
  • Login- en accountgegevens (indien aanwezig);
  • Overige noodzakelijke persoonsgegevens;

U bent ervoor verantwoordelijk dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt waarheidsgetrouw, correct, ondubbelzinnig en actueel zijn.

Bij interactie met onze websites worden de gegevens automatisch verzameld en gedeeld met Solvay door de technologieplatforms die de browse-ervaring bieden. Uw webbrowser of mobiele apparaat kan bijvoorbeeld bepaalde gegevens delen met Solvay wanneer deze apparaten communiceren met de websites van Solvay. Meer informatie over deze praktijken vindt u in onzecookie beleid. Deze gegevens omvatten:

  • Apparaat-ID's, netwerktoegang, besturingssysteem;
  • Cookies, IP-adressen, referentieheaders, gegevens die uw webbrowser en versie identificeren, en webbakens en tags.

 

Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u verzamelen op de volgende manieren:

Om de functies te bieden van de websites die u aanvraagt

Wanneer u onze websites gebruikt, gebruiken wij uw gegevens om het door u geselecteerde product of dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een vraag stelt op Solvay.com, zullen wij de contactgegevens die u ons verstrekt gebruiken om met u te communiceren over uw verzoek. Deze verwerking van uw persoonsgegevenszal gebaseerd zijn op ons legitieme belang om u onze communicatie te sturen, of op grond van de noodzaak om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan en bij het aangaan van een contract met u, al naar gelang het geval.U kunt uw abonnement nog steeds op elk gewenst moment opzeggen door op de afmeldlink te klikken die bij elke marketingcommunicatie die u van ons ontvangt, wordt geplaatst.

In veel gevallen moet u, om bepaalde functies binnen onze websites te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens aan Solvay verstrekken of aanvullende toestemming geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken. We kunnen deze functies niet bieden als u ons niet toestaat uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 

Om informatie te communiceren over onze producten, diensten, evenementen en voor andere promotionele doeleinden

Wanneer u een Solvay-gebruikersaccount aanmaakt, kunnen we de informatie die u verstrekt, evenals informatie uit andere Solvay-bronnen, zoals uw gebruik van de websites van Solvay, uw bezoeken en uw deelname aan Solvay-evenementen (mogelijk via andere Solvay-filialen) gebruiken om u u gepersonaliseerde communicatie over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens zal gebaseerd zijn op uw toestemming voor het gebruik van gedrags- en advertentiecookies, enons legitieme belang om u onze communicatie te sturen. U kunt uw abonnement nog steeds op elk gewenst moment opzeggen door op de afmeldlink te klikken die bij elke communicatie die u van ons ontvangt, wordt geplaatst.

 

Om ons bedrijf, onze producten en diensten te exploiteren, verbeteren en onderhouden

Wij kunnen de gegevens die u ons verstrekt, gebruiken om ons bedrijf te runnen. Wanneer u bijvoorbeeld een bestelling verlengt, kunnen we die informatie gebruiken voor boekhouding, audits en andere interne functies. Nog een voorbeeld: wanneer u solliciteert naar een functie bij Solvay, kunnen wij gegevens gebruiken voor personeelsstatistieken. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op basis van ons legitieme belang om ons bedrijf, onze producten en diensten te exploiteren en te verbeteren.

 

Voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden

We gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers zich door onze websites en diensten verplaatsen om het gedrag van gebruikers en hun voorkeuren te begrijpen. We kunnen bijvoorbeeld informatie gebruiken over hoe bezoekers op Solvay.com producten zoeken en vinden. We doen dit om beter te begrijpen wat de beste manier is om dergelijke producten te organiseren en ons aanbod onder de aandacht te brengen. Deze verwerking van uw persoonlijke gegevens zal gebaseerd zijn op uw toestemming voor het gebruik van de gedragscookies, evenals op ons legitieme belang bij het analyseren van het gebruik van onze website waar niet-cookietechnologie wordt gebruikt.

 

Andere doeleinden

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u hiervan specifiek op de hoogte stellen op het moment van verzamelen en waar nodig uw toestemming verkrijgen.

 

Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met aan Solvay gelieerde ondernemingen voor de hierboven beschreven doeleinden, in overeenstemming met de informatie die werd verstrekt op het moment dat uw persoonlijke gegevens werden verzameld.

Externe dienstverleners kunnen ook namens Solvay persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om sollicitaties te verwerken, voor verzendingen en leveringen, om onze gegevens te beheren, e-mails te verspreiden, voor onderzoek en analyse, om klantrelaties te beheren, om merk- en productpromoties te beheren en om bepaalde diensten en functies te beheren.

 

Hoe beschermen en beheren wij uw persoonsgegevens?

Bij Solvay nemen we de veiligheid van uw gegevens serieus. De organisatie heeft intern beleid en interne controles ingevoerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of openbaar worden gemaakt, en dat deze alleen toegankelijk zijn voor medewerkers bij de uitvoering van hun taken. Gelieve te lezenHet gegevensbeschermingsbeleid van Solvay voor meer informatie over hoe Solvay in het algemeen persoonlijke gegevens beheert. Toegang tot databases of systemen met gegevens over u is beperkt tot geautoriseerde gebruikers.

Wij nemen passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We gebruiken verschillende methoden om ons te helpen de veiligheid van uw gegevens te garanderen en om te voorkomen dat derden deze kunnen bekijken, zoals Secure Socket Layer (SSL)-codering en firewalls.

Wanneer wij derden inschakelen om persoonsgegevens te verwerken, doen zij dit op basis van schriftelijke instructies. In feite hebben zij een geheimhoudingsplicht en zijn zij verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van gegevens te garanderen, zodat zij hun respectieve taken kunnen vervullen.

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden (1) om te voldoen aan de wet die dergelijke openbaarmaking vereist; (2) om de persoonlijke veiligheid van het publiek en de gebruikers te beschermen; (3) om de nationale veiligheid te beschermen; (4) om onze rechten af ​​te dwingen in rechtszaken of onderzoeken; (5) om een ​​misdrijf te voorkomen.

 

Internationale gegevensoverdrachten

De persoonsgegevens die wij in het kader van onze websites verzamelen of genereren, worden hoofdzakelijk in de EU opgeslagen. Sommige van de gegevensontvangers met wie Solvay uw persoonsgegevens deelt, kunnen zich echter in andere landen bevinden dan het land waar uw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. De wetten in die landen bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als in het land waarin u uw gegevens aanvankelijk hebt verstrekt. Niettemin zullen we, wanneer we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, waaronder de VS, die informatie beschermen zoals beschreven in dit beleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, nemen wij maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en zorgen voor adequate bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland, bijvoorbeeld via overeenkomsten voor gegevensoverdracht op basis van deModelclausules van de Europese Commissie.

 

Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij deze verzamelen, tenzij de wet anders voorschrijft. Afhankelijk van het doel kan de periode waarvoor wij uw persoonsgegevens bewaren variëren. Om de functies van de door u gevraagde websites te kunnen leveren, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren, en niet langer dan de toepasselijke verjaringstermijn daarna. Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt of voor een maximale duur van drie jaar na ons laatste contact met u of het einde van ons contract met u, met als doel het communiceren van informatie over onze producten, diensten, evenementen en voor andere doeleinden. promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens die worden gebruikt om ons bedrijf, onze producten en diensten te exploiteren, verbeteren en onderhouden, kunnen worden bewaard voor de duur van de levering van de producten of diensten, en niet langer dan de toepasselijke verjaringstermijn daarna. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan drie jaar vanaf de datum van verzameling voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden.

 

Mag u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens kosteloos in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te verzoeken om de beperking ervan, om u ertegen te verzetten, of om de overdraagbaarheid van de door u bijgedragen persoonlijke gegevens aan te vragen, zonder enige kosten en op elk moment, en u kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen persoonsgegevens namens u. Wanneer het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor derden die toegang hebben gehad tot uw gegevens vanuit een andere bron dan onze database, ook niet als zij uw gegevens niet uit hun databases verwijderen.

Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten continu beschikbaar zijn. In geval van een onderbreking van de dienstverlening zijn wij niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies van uw persoonsgegevens.
Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens zonder uw toestemming te verwijderen en wij zijn niet verantwoordelijk voor het mogelijke verlies of onderdrukking van uw persoonlijke gegevens.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van de communicatie van Solvay, klikt u op 'uitschrijven' onderaan een van onze e-mails.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het onderdeel “Vragen en feedback” hieronder of door een e-mail te sturen naarprivacy@Solvay.com.

 

E-mailmarketingprogramma

Solvay maakt gebruik van Pardot, het marketingautomatiseringsplatform van Salesforce.com Inc., dat de activiteiten van bezoekers en potentiële klanten op landingspagina's en op de website beoordeelt door advertentiecookies in hun browsers in te stellen. Wanneer u toestemming geeft om deel te nemen aan ons marketingprogramma, voegt Pardot gegevens toe aan uw gebruikersprofiel, op basis van de voorkeuren en smaken die u heeft getoond tijdens het surfen op onze websites, het lezen van e-mails en het downloaden van educatief materiaal. Op deze manier kunnen wij het productselectieproces beter ondersteunen.

Pardot volgt de activiteiten van bezoekers en potentiële klanten op de landingspagina's van Solvay.com en Pardot door na uw voorafgaande toestemming cookies in uw browser in te stellen. Deze cookies zijn ingesteld om voorkeuren (zoals formulierveldwaarden) te onthouden wanneer u terugkeert naar onze site. Pardot stelt ook een cookie in voor ingelogde gebruikers om de sessie te onderhouden en tabelfilters te onthouden. Voor meer informatie over cookies kunt u onze raadplegencookie beleid.

U kunt zich op elk moment afmelden voor dit marketingprogramma door naardeze afmeldpagina en het doorgeven van uw e-mailadres.

 

Gebruik van Solvay-websites met derden

Via onze websites kunt u communiceren met een breed scala aan andere digitale producten en diensten. Onze websites kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd met platforms van derden om uw algehele digitale ervaring te verbeteren. Uw privacyrechten op platforms van derden worden beheerst door hun respectieve beleid. Het beleid van deze platforms bepaalt de gegevens die zich daar bevinden.

Onze websites kunnen voor uw gemak of ter informatie links bevatten naar andere websites en apps (van derden). Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen of -beleid, waarvan we u ten zeerste aanraden deze te lezen. Voor zover gelinkte websites of apps geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of de privacypraktijken van de websites.

 

Kinderen

Solvay verzamelt niet willens en wetens persoonsgegevens van kinderen zonder erop aan te dringen dat zij vooraf toestemming van de ouders vragen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

Wijzigingen in het privacybeleid van Solvay

Toepasselijk recht en onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten ons beleid bij te werken, zullen we de nieuwste versie op onze websites plaatsen. We raden u ten zeerste aan om ons beleid te lezen en regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Vragen en feedback

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over deze privacyverklaring en de praktijken van onze websites, neem dan contact op met het Data Protection and Privacy Office van Solvay, dat u, indien van toepassing volgens de lokale wettelijke vereisten, zal doorverwijzen naar de Data Protection Officer in uw land. . Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@solvay.com.