Overslaan en naar de inhoud gaan
Calculate the Electrolyte Balance EB of poultry and swine-BicarZ

Elektrolytenbalans

Controleer het rantsoen van uw vee om optimale prestaties te behouden en hun welzijn te waarborgen

Waarom is de elektrolytenbalans van een dieet zo belangrijk?

Elektrolyten spelen een sleutelrol in het welzijn van uw dieren

Net als mensen hebben dieren mineralen nodig (zoals natrium, kalium, chloor, calcium en magnesium) om de fysisch-chemische parameters van hun organisme te reguleren, en dan in het bijzonder de zuur-basebalans. Die mineralen halen ze uit wat ze eten en drinken.

Ze zijn cruciaal omdat ze de circulatie van voedingsstoffen in de cellen en de afvoer van afval vergemakkelijken. Bovendien zorgen ze ervoor dat de zenuwen, de spieren, het hart en de hersenen van het dier normaal functioneren, en brengen ze het vochtgehalte en de pH van het lichaam in evenwicht. 
 

Evenwicht tussen positief en negatief geladen ionen is belangrijk

Als de positief geladen ionen (kationen) en de negatief geladen ionen (anionen) niet in evenwicht zijn, kunnen dieren te kampen krijgen met verschillende problemen, zoals productiedalingen, verzuring, uitdroging, diarree enz. 

 

De elektrolytenbalans berekenen voor varkens en pluimvee

De voedselbehoeften van uw varkens en pluimvee variëren volgens hun fysiologisch ontwikkelingsstadium. Als we de elektrolytenbalans van het rantsoen berekenen (natrium, kalium en chloor), zien we meteen of het rantsoen voldoet aan de ideale waarden. Een rantsoen met een te lage elektrolytenbalans houdt een risico op verzuring in en kan effectief worden gecorrigeerd met Bicar®Z. Slechts één formule volstaat om de elektrolytenbalans van uw rantsoen te berekenen:

EB = [Na+ + K+] - [Cl-]

Wat is de ideale elektrolytenbalans voor uw varkens?

Ontwikkelingsstadium Ideale EB-waarde
Drachtige zeug  tussen 240 en 270 mEq/kg DS
Zeug tijdens voorbereiding op worp tussen 160 en 190 mEq/kg DS
Zogende zeug tussen 180 en 220 mEq/kg DS
Biggen na spenen tussen 250 en 300 mEq/kg DS
Slachtvarkens tussen 200 en 250 mEq/kg DS
Jonge zeugen tijdens de groei tussen 200 en 250 mEq/kg DS

 

Wat is de ideale elektrolytenbalans voor uw pluimvee?

Soorten en ontwikkelingsstadium Ideale EB-waarde (mEq/kg DS)
Kuikens van 1 tot 21 dagen oud tussen 240 en 300 
Kuikens van 21 tot 42 dagen oud tussen 240 en 260
Leghennen tussen 240 en 280
Leghennen bij hittestress tussen 280 en 320
Kalkoenen tussen 250 en 280