Onderwerp: het buffereffect van natriumbicarbonaat op de melkproductie

De proef bestudeert het bufferende vermogen van natriumbicarbonaat (Bicar®Z) op de melkproductie en -kwaliteit, de gezondheid en de vruchtbaarheid van hoogproductieve melkkoeien wanneer de dosis wordt verhoogd.

 

Onderzoeksopzet: verhoging van de dosis Bicar®Z tot 300 g of 400 g tijdens de lactatie

De proef vond plaats in 2015 (maart-augustus) met 149 melkkoeien in loopstallen.

De dieren werden verdeeld in een controlegroep en een proefgroep. De dieren van beide groepen kregen hetzelfde dieet met Bicar®Z, maar op een bepaald moment werd de dosis Bicar®Z verhoogd in de proefgroep:

  • Controlegroep (65 melkkoeien): 150 g/koe/dag Bicar®Z
  • Proefgroep (84 melkkoeien): 300 g/koe/dag Bicar®Z; wegens de hoge temperaturen werd de dosis nog verder verhoogd tot 400 g.

Resultaten: meer melk en droge stof

Tijdens de lactatie werd om de 20 dagen de dagelijkse melkproductie geregistreerd. De behandelde dieren produceerden gemiddeld 1,6 kg meer melk dan de dieren in de controlegroep (224 kg meer melk in een periode van 20 weken).

Tijdens de proefperiode werd ook de droge stof wekelijks gemeten. Er werd een gemiddelde van 1,1 kg vastgesteld.

Conclusie: meer melkproductie en positieve effecten op de voortplantingsefficiëntie

De toediening van een hogere dosis Bicar®Z tijdens de eerste 140 dagen van de lactatie leidde tot:

  • Een hogere melkproductie (gemiddeld 1,6 kg meer)
  • Positieve effecten op de gezondheidsparameters van de lever
  • Efficiëntere voortplanting (11% vs. 22% dracht)