Onderwerp: effect van Bicar®Z op de melkproductie aan het begin van de lactatie

De effecten van Bicar®Z op de melkproductie aan het begin van de lactatie (eerste 100-120 dagen) analyseren en nagaan of het vanuit economisch en zoötechnisch oogpunt interessant is om marginale melk te produceren.

 

 

Onderzoeksopzet: proef van zes maanden bij 160 melkkoeien

  • Veldonderzoek uitgevoerd in 2017 bij 160 Holstein-melkkoeien tijdens de lactatie
  • Onderzoek onder leiding van Daniele Castellani, veearts en diervoederadviseur
  • Proef van zes maanden met twee groepen hoogproductieve melkkoeien met een vergelijkbare zoötechnische toestand en opbrengst

 

Tijdens de tien maanden vóór de proef kreeg geen enkele koe natriumbicarbonaat. Tijdens de proef werd 250 g Bicar®Z per koe toegevoegd aan het dagelijkse rantsoen.

Kudde A en B - controlegroep: geen Bicar®Z toegevoegd aan het dagelijkse rantsoen

Kudde A en B - testgroep: 250 g Bicar®Z toegevoegd aan het dagelijkse rantsoen

TABEL 1: Opbrengst, vetgehalte en eiwitgehalte per controle in kudde A

Table 1 - BICAR®Z ENHANCES THE PRODUCTION OF MILK DURING EARLY LACTATION- STUDY

Controlegroep: Prestaties bij de 1ste, 2de en 3de controle tijdens de zes maanden vóór de introductie van Bicar®Z

Testgroep: Prestaties bij de 1ste, 2de en 3de controle tijdens de zes maanden van de proef met toevoeging van Bicar®Z

 

TABEL 2: Opbrengst, vetgehalte en eiwitgehalte per controle in kudde B

Table 2- BICAR®Z ENHANCES THE PRODUCTION OF MILK DURING EARLY LACTATION- STUDY

Controlegroep: Prestaties bij de 1ste, 2de en 3de controle tijdens de zes maanden vóór de introductie van Bicar®Z

Testgroep: Prestaties bij de 1ste, 2de en 3de controle tijdens de zes maanden van de proef met toevoeging van Bicar®Z

 

Cijfers van kuddes A en B in onderstaande tabel:

TABEL 3: Opbrengst, vetgehalte en eiwitgehalte per controle in kudde A en B samen

Table 3 - BICAR®Z ENHANCES THE PRODUCTION OF MILK DURING EARLY LACTATION- STUDY

Controlegroep: Prestaties bij de 1ste, 2de en 3de controle tijdens de zes maanden vóór de introductie van Bicar®Z

Testgroep: Prestaties bij de 1ste, 2de en 3de controle tijdens de zes maanden van de proef met toevoeging van Bicar®Z

 

1,82 kg
melk/dag

Resultaten

Tijdens de proefperiode werden de prestaties driemaal gecontroleerd. De resultaten wijzen erop dat de gemiddelde melkproductie van de kudde die 250 g Bicar®Z kreeg in het dagelijkse rantsoen significant steeg met 4,9% (+1,82 kg/dag) in vergelijking met de kudde die geen Bicar®Z kreeg toegediend in het dieet (significant verschil, p<0,01).

Controlegroep (zonder natriumbicarbonaat) vs. testgroep (met natriumbicarbonaat):

Table 4 - BICAR®Z ENHANCES THE PRODUCTION OF MILK DURING EARLY LACTATION- STUDY

 

Toen de prestaties werden gecontroleerd tijdens de piekperiode van de lactatie (tweede controle), bleek uit de resultaten dat de kudde die Bicar®Z kreeg toegediend, significant meer melk produceerde in vergelijking met de kudde die geen Bicar®Z kreeg (40,7 kg melk vs. 37,8 kg melk; significant verschil, p<0,01).

 

Conclusie: wat leren we uit dit onderzoek?

De prestaties die tijdens de onderzoeksperiode zijn vastgesteld, geven duidelijk aan dat dankzij de toediening van Bicar®Z de melkproductie aan het begin van de lactatie steeg met 1,82 kg in vergelijking met de prestaties zonder toediening van Bicar®Z.

Die resultaten bewijzen dat de melkproductie aan het begin van de lactatie significant verbetert wanneer dagelijks Bicar®Z wordt toegediend, zelfs als de dieren al goede zoötechnische prestaties leveren en gezond zijn. Dit ligt volledig in de lijn van de technische en economische productie van marginale melk.