Onderwerp: productiever melkvee met geconcentreerd voeder en Bicar®Z

De proef onderzocht hoeveel geconcentreerd voeder kan worden gegeven aan hoogproductief melkvee en welke dosis Bicar®Z dan nodig is om de melkproductie op te voeren zonder negatieve impact op de pH in de pens.

 

Onderzoeksopzet: Bicar®Z als supplement in geconcentreerd voeder

In 2013 werd een studie gedaan met 72 Holstein melkkoeien in Futterkamp (Duitsland).

Tijdens de volledige onderzoeksperiode van ongeveer drie maanden kregen alle dieren in groep 1 (controlegroep) een vast dagelijks rantsoen geconcentreerd voeder.

In groep 2 (onderzoeksgroep) werd de hoeveelheid geconcentreerd voeder verhoogd en werd Bicar®Z gegeven om de lagere aanvoer van vezels te compenseren. In de loop van de proef werd het rantsoen meermaals gewijzigd.

Resultaten

In groep 2 werden de beste resultaten vastgesteld: de melkproductie van de dieren steeg. Dat was te danken aan de hogere inname van energierijk voeder en de toediening van de optimale hoeveelheid Bicar®Z.

De dieren in de groep met Bicar®Z kwamen ook aan en hadden minder last van klauwbevangenheid en andere aandoeningen.

Conclusie: wat leren we uit dit onderzoek?

Een dosis van 300 g Bicar®Z gemengd met 2,3 kg geconcentreerd voeder volstond om een optimale zuurtegraad in de pens te behouden. De toevoeging van 2,3 kg geconcentreerd voeder in de proef leidde tot een productie van tot 3,6 liter meer melk dan in de controlegroep.

De proef toont duidelijk aan dat melkvee het beter doet wanneer het een combinatie krijgt van meer geconcentreerd voeder en Bicar®Z : de energiebalans, de gezondheid en dus ook de melkproductie van de dieren verbeteren.