Onderwerp: onderzoek naar de effecten van Bicar®Z op de prestaties van vleesvarkens tijdens het afmesten

De proef ging na welk effect Bicar®Z en de elektrolytenbalans van het dieet hebben op de gewichtstoename, de voederefficiëntie, het uitslachtingspercentage en de karkaskenmerken van vleesvarkens tijdens het afmesten.

 

Onderzoeksopzet: de dosis Bicar®Z opdrijven tot 1,15% en 1,75%

Het experiment werd uitgevoerd in de zomer bij 156 gekruiste gecastreerde varkens en duurde 112 dagen.

Aan het dieet werd in de eerste en tweede periode van de proef respectievelijk 1,15% en 1,75% van de droge stof aan Bicar®Z toegevoegd.

 

Resultaten: betere groeisnelheid en voederefficiëntie

De toevoeging van Bicar®Z werd op twee niveaus uitgevoerd:

  • tijdens de eerste 56 dagen werd 1,15% van de droge stof aan de buffer toegevoegd,
  • tijdens de laatste 56 dagen bedroeg de buffer 1,75% van de droge stof in het rantsoen.

Tijdens de eerste 56 dagen van de proef werd bij de varkens die een dieet met Bicar®Z kregen, een betere groeisnelheid vastgesteld (837 vs. 812 g/d). Ook de voederefficiëntie verbeterde (3,20 vs. 3,30 g/d).

In de tweede periode waren de resultaten vergelijkbaar met die van de eerste proefperiode.

In het algemeen leidde het dieet met Bicar®Z tijdens de volledige proefperiode (dag 1-112) tot een significant hogere dagelijkse groei (789 g vs. 750 g/d) en een betere voederefficiëntie (3,34 vs. 3,54 g/d).

 

Conclusie: wat leren we uit dit onderzoek?

Het dieet met 1,15% en 1,75% Bicar®Z:

  • Verbeterde de dagelijkse gewichtstoename op significante wijze, met een stijging van 750 tot 789 g/d (+5%)
  • Verbeterde de voederefficiëntie van 3,54 tot 3,34 g/d (5,6%)