Onderwerp: effecten van natriumbicarbonaat op melkproductie en preventie van pensverzuring

De proef onderzocht de effecten van de toediening van 250 g Bicar®Z op de melkproductie van drie hoogproductieve melkveebedrijven en op de preventie van pensverzuring.

 

Onderzoeksopzet: toediening van 250 g Bicar®Z

In 2014 werd een onderzoek gedaan in drie hoogproductieve melkveebedrijven in België:

  • Bedrijf A (controlegroep): 40 melkkoeien, geen Bicar®Z toegediend
  • Bedrijf B (proefgroep): 108 melkkoeien, gebruikte reeds 120 g Bicar®Z per koe per dag + levende gist
  • Bedrijf C (proefgroep): 100 melkkoeien, gebruikte reeds 100 g Bicar®Z per koe per dag

Tijdens de proefperiode verhoogde elk bedrijf de dosis Bicar®Z in het rantsoen van hun dieren, tot een totale hoeveelheid van 250 g per koe per dag.

 

Resultaten

Met een totale dosis van 250 g Bicar®Z in het rantsoen van de dieren stelden de drie bedrijven een significante toename van de melkproductie vast:

  • Bedrijf A: + 4 kg/koe/dag
  • Bedrijf B: + 1,83 kg/koe/dag
  • Bedrijf C: + 2,56 kg/koe/dag

Aan het einde van de proef keerden de drie bedrijven terug naar hun vorige dosis Bicar®Z en de melkproductie zakte weer.

Conclusie: wat leren we uit dit onderzoek?

De toediening van Bicar®Z verbetert de voedselopname, de melkproductie en de overlevingskansen in situaties die risicovol kunnen zijn voor de dieren. In dergelijke omstandigheden wordt het aanbevolen om 250 g Bicar®Z per koe per dag toe te voegen (1% van de DS) en tot 350 g Bicar®Z per koe per dag (1,5% van de DS) in geval van hittestress. Dat kost slechts 10 cent per koe per dag.

Er werden vergelijkbare onderzoeken gedaan in Nederland, Spanje en Duitsland, telkens met significant positieve resultaten.